Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

28.2.2020

Posiolle ja Kuusamoon kobolttikaivoksia kehittävä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt kaivosalan lupaviranomaiselle Tukesille malminetsintälupahakemuksen 53 hehtaarin alueesta Posion Haarakummun alueella.

Yhdessä aiempien hakemusten kanssa yhtiö on hakenut yhteensä 9325 hehtaarin kokoista malminetsintälupa-aluetta Haarakummun malmion tutkimista varten.

Latitude 66 Cobalt on tehnyt Haarakummun alueella aiemmin sähkömagneettisia tutkimuksia sekä analysoinut alueelta otettuja maaperänäytteitä. Alueella aiemmin tehdyissä kairauksissa on löydetty korkeita koboltti- ja kuparipitoisuuksia.

Latitude 66 Cobalt aloittaa kairaustutkimukset Maaninkavaarassa huhtikuussa. Kairaukset tehdään maanomistajien luvalla.

– Kairausten aloittaminen Maaninkavaarassa on tärkeä rajapyykki yhtiölle. Aiemmin alueella tehdyt kairaukset on tehty alueen kuparivarantojen selvittämiseksi. Nyt tutkimme alueen kobolttipitoisuuksia. Kairaustulosten myötä voimme antaa posiolaisille huomattavasti tarkempia vastauksia alueen malmiosta ja sen potentiaalista, yhtiön vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Nyt Tukesille jätetty 53 hehtaarin aluetta koskeva malminetsintälupahakemus on tehty maanomistajien luvalla. Alueella aiemmin luvanhaltijana toiminut yhtiö oli lopettanut toimintansa konkurssimenettelyn kautta. Tästä syystä alue on kolme vuotta kestävän karenssin alainen. Karenssiaikana malminetsintälupahakemuksen jättäminen edellyttää maanomistajien lupaa. Alueen karenssi on päättymässä maaliskuussa 2020.

 

Malminetsintälupa-alue Haarakumpu A

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.