Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

26.3.2020

Posiolle ja Kuusamoon kobolttikaivoksia kehittävä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt kaivosalan lupaviranomaiselle Tukesille malminetsintälupahakemuksen 24 hehtaarin alueesta Posion Haarakummun alueella.

Yhdessä aiempien hakemusten kanssa yhtiö hakee yhteensä 9350 hehtaarin kokoista malminetsintälupa-aluetta Haarakummun esiintymän tutkimista varten. Alueella on tehty geologisia tutkimuksia 1980-luvun alkupuolelta lähtien, tuolloin malminetsintä kohdistui kupariin.

– Haarakummusta tiedetään yhtä aikaa paljon ja vähän. Tiedämme alueen historiallisten kairaustulosten ansiosta, että malmion kobolttipitoisuus on poikkeuksellisen korkea. Asia, jota emme vielä tunne on se, miten laaja esiintymä on ja miten syvälle se ulottuu, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

 

Latitude 66 Cobalt on tehnyt Haarakummun alueella sähkömagneettisia tutkimuksia vuosina 2019 ja 2020.

– Sähkömagneettisten tutkimusten tulosten perusteella arvioimme, että esiintymä on merkittävästi toistaiseksi oletettua laajempi. Teemme maalis-huhtikuun ajan alueella kairaustutkimuksia. Niiden pohjalta pääsemme kertomaan uutta tietoa tulevan kesän jälkeen, Hoyer kertoo.

Nyt alueella tehtävät kairaukset tehdään maanomistajien luvalla. Korona-tilanteen takia yhtiö ei järjestä kairauskaluston esittelytilaisuutta kairausten yhteydessä.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Malminetsintälupa-alue Haarakumpu B

ylös ylös2
Sivun
alkuun.