Latitude 66 Cobalt jätti Tukesille malminetsintähakemukset viidestä alueesta

1.11.2018

Australialais-suomalainen teknologiametalleihin keskittyvä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille viittä eri aluetta koskevat malminetsintähakemukset.

Alueet sijaitsevat Kuusamossa ja Posiolla Maaninkavaaran alueella sekä Sallassa Niemelän alueella.

– Hakemukset kohdistuvat alueille, joita haluamme ymmärtää geologisesti paremmin. Esimerkiksi Maaninkavaaran Haarakummun kobolttiesiintymää ympäröivien alueiden tutkiminen auttaa meitä koko Kuusamon liuskekivivyöhykkeen geologisen rakenteen ymmärtämisessä, Latitude 66 Cobaltin hallituksen jäsen ja yksi yhtiön perustajista Steffen Hagemann kertoo. Hagemann toimii University of Western Australian geologian laitoksen professorina.

Hagemannin mukaan alueilla on tavoitteena tehdä geologista tutkimustyötä, geologista kartoitusta sekä hyödyntää alueella mahdollisen aiemmin tehtyä tutkimusta.

– Malminetsintälupa merkitsee yritykselle mahdollisuutta panostaa taloudellisesti kyseisen alueen tutkimiseen. Lopulta varsin harva malminetsintälupa johtaa siihen, että kaivosyhtiö ryhtyy alueella sinällään varsin kalliisiin kairauksiin. Malminetsintä on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Saamme yhä enemmän tietoa maaperästä ilman kairauksia esimerkiksi sähkömagneettisten tutkimusten avulla, Hagemann toteaa.

Hagemann muistuttaa, että malminetsintäluvan suurin merkitys yhtiön kannalta on se, että se antaa etuoikeuden mahdolliseen löytyvän esiintymän hyödyntämiseen.

Malminetsintähakemusten käsittelyprosessi alkaa asianomaisten tahojen kuulemisella. Kuultavina ovat alueen maanomistajat, asianomainen kunta sekä ELY-keskus, jonka alueella kunta sijaitsee. Kuultavina voi olla myös alueellisesti tärkeiden elinkeinojen kuten metsänhoidon tai porotalouden edustajia. Lupaharkintavaiheen jälkeen päätöksen asiassa tekee Tukes.

Viime vuonna Suomessa pantiin vireille yhteensä 185 malminetsintähakemusta, joiden käsittämästä alasta noin 80 prosenttia sijaitsee Lapissa. Malminetsintähakemusten kokonaismäärä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2016 verrattuna.  Vuonna 2017 Tukes sai raportin malminetsinnästä 46 eri yhtiöltä.

Lisätietoja malminetsintää koskevasta luvituksesta Tukesin verkkosivuilta:
https://tukes.fi/teollisuus/kaivos-malminetsinta-ja-kullanhuuhdonta/malminetsinta

Kartta malminetsintähakemusalueista

 

Tarkemmat hakemuskohtaiset kartat

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.