Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemuksia Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan

24.5.2021

Teknologiamineraalien malminetsintää sekä Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt on jättänyt kaivosalan lupaviranomaiselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, malminetsintälupahakemuksia Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan.

Viiden hakemusalueen yhteenlaskettu koko on noin 4609 hehtaaria. Yhtiö on hakenut alueille neljän vuoden mittaisia malminetsintälupia.

 

Kuusamossa sijaitsevien kolmen malminetsintälupahakemusalueen yhteenlaskettu koko on 2414 hehtaaria, Posion malminetsintälupahakemusalueen koko on 1380 hehtaaria ja Sallan malminetsintälupahakemusalueen 815 hehtaaria. Yhtiö on aiemmin tehnyt malminetsintälupahakemusten valmistelun mahdollistavia varausilmoituksia kyseisten alueiden lähialueille.

 

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan malminetsintälupa-alueilla on edessä useiden vuosien systemaattinen tutkimustyö, mikäli Tukes myöntää alueille malminetsintäluvat.

– Kuusamon liuskevyöhykkeellä on edessään malminetsinnän vuosikymmenet, eikä kyse ole vain oman yhtiömme toiminnasta. Teknologiamineraalien kysyntäennusteet ohjaavat yritysten panostuksia.

Hoyerin mukaan malminetsintä ja sen tukitoiminnot tulevat olemaan Koillismaan ja Itä-Lapin yrityksille merkittävä asiakaskunta.

– Sodankylän kunta arvioi, että malminetsintä työllistää siellä vuodenajasta riippuen seitsemästäkymmenestä yli kahteensataan henkeä. En näe mitään syytä miksi samaa kehitystä ei nähtäisi myös täällä. Kuusamon liuskevyöhyke on yksi Euroopan geologisesti kiinnostavimmista alueista, Hoyer toteaa.

 

Yhtiön taannoin tekemät laajat varausilmoitukset ja uudet malminetsintälupahakemukset näkyvät myös rekrytoinneissa. Kuluvan kevään aikana yhtiössä aloittaa kolme uutta geologia, minkä lisäksi tulevan kesän tutkimuskausi työllistää noin 40 henkeä, sekä yhtiön rekrytoimia tutkimusgeologeja että yhteistyökumppaneiden väkeä.

Hoyer ennakoi, että laajempia alueita kattava systemaattinen malminetsintä yleistyy Suomessa tulevina vuosikymmeninä.

– On jo aikakin. Suomessa ei ole tehty laajojen geologisten alueiden systemaattista malminetsintää sen jälkeen kuin valtionyhtiöt ajoivat malminetsintäosastonsa alas 1980-luvun loppupuolella, Hoyer pohtii.

 

Hoyerin mielestä kansallisen malminetsinnän alasajo on osoittautunut päätöksenä äärimmäisen epäonnistuneeksi strategiseksi valinnaksi. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa metallinjalostuksen kymmenet tuhannet työpaikat ovat riippuvaisia mineraalien tuonnista.

– Kansainvälisen kaupan jännitteiden myötä keskustelu huoltovarmuudesta ja teollisten työpaikkojen materiaaliriippuvuudesta on alkanut. Suomen kaltaisen maan kannalta tällainen keskustelu on erittäin tärkeää, Hoyer toteaa.

 

Kansallisten koronarajoitusten päätyttyä Latitude 66 Cobalt järjestää malminetsintää esittelevän avointen ovien päivän tilaisuuden Posion Soukkavaaran geologisella tutkimusasemalla sekä tilaisuuksia myös Kuusamossa ja Posiolla.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde,  vastuullisuus ja viestintä

puhelin: 040 594 4444, sähköposti: jussi@lat66.com

 

Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyer

 

Mäntyvaaran lupahakemusalue Kuusamossa

 

Peurasuon lupahakemusalue Kuusamossa

 

Rintajärvi 2 -lupahakemusalue Kuusamossa

 

Suonnan lupahakemusalue Posiolla

 

Kalliolammen lupahakemusalue Sallassa

ylös ylös2
Sivun
alkuun.