Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemuksen Rovaniemelle ja teki lisäyksen kahteen aiempaan lupahakemukseen Kemijärvellä ja Sallassa

 4.7.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille uuden malminetsintälupahakemuksen Rovaniemelle. 

Nyt Tukesille jätetyn Misi 2 -malminetsintälupahakemusalueen pinta-ala on 375 hehtaaria. 

Samalla yhtiö jätti Tukesille lisäyksen kahteen aiemmin tekemäänsä malminetsintälupahakemukseen. 

Kemijärvellä sijaitsevan Misi -malminetsintälupahakemusalueen pinta-ala on lisäyksen (1 833 ha) jälkeen 

3 919 hehtaaria. Alue sijaitsee Kemijärven lounaisessa osassa noin 1,5 kilometriä itäiseen suuntaan Misin kylästä. 

Sallassa sijaitsevan Tuohivaara-malminetsintälupahakemusalueen pinta-ala on lisäyksen (185 ha) jälkeen 1 960 hehtaaria. Alue sijaitsee Kotalan kylästä noin 2,5 kilometriä länteen.

 

Yhtiö lähettää lähiviikkojen aikana kyseisten alueiden maaomistajille kirjeen, joka sisältää karttojen lisäksi tietoa hakemusprosessin etenemisestä.

– Malminetsintä herättää usein kysymyksiä. Toivomme, että alueiden väki on meihin yhteydessä kaikissa toimintaamme liittyvissä heitä askarruttavissa asioissa, sanoo Latitude 66 Cobaltin Pohjois-Suomen aluejohtaja Minna Lymi.  

Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä kesän 2023 aikana Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa. Tutkimustulokset auttavat alueiden geologisen rakenteen ymmärtämisessä.

– Kesän ja syksyn maastotöiden tulosten valmistuttua tutkimusalueita arvioidaan uudelleen. Kobolttia etsitään nyt alueilta, joista sitä ei ole aiemmin etsitty. Nyt tutkittavilta alueilta saatava tieto on tärkeää Suomen kallioperän ominaisuuksien tulkitsemisen kannalta, sanoo Lymi.

Tukesilla käsittelyvaiheessa olevien lupahakemusten alueilla tutkimustyö tapahtuu jokaisenoikeuksien (lainsäädännössä jokamiehenoikeudet) puitteissa. Tutkimustyötä ei tehdä pihapiirien lähistöllä eikä viljellyillä alueilla. Näytteenottajat liikkuvat maastossa kävellen eikä näytteenottotavasta aiheudu ympäristölle rasitusta. 

Lisätiedot: Minna Lymi, Pohjois-Suomen aluejohtaja, Latitude 66 Cobalt Oy  
puhelin 050 590 5542, sähköposti minna@lat66.com 

 

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.