Latitude 66 Cobalt jätti 97,27 neliökilometrin malminetsintälupahakemukset Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan

26.4.2023

Kobolttia ja muita teknologiamineraaleja etsivä Latitude 66 Cobalt Oy on tutkinut syksystä 2019 alkaen Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa yhteensä 491,68 neliökilometrin laajuisia varausalueita. Varausajan nyt päättyessä yhtiö on laatinut kyseisiin kuntiin yhteensä 97,27 neliökilometrin laajuiset malminetsintälupahakemukset.  

Kuusamon alueelle yhtiö on jättänyt kaksi hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 9,55 neliökilometriä.  

Posion alueelle yhtiö on jättänyt kuusi hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 42,64 neliökilometriä.  

Sallan alueelle yhtiö on jättänyt kaksi hakemusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 45,08 neliökilometriä.  

Lupahakemukset käsittelee malminetsinnän lupaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Latitude 66 Cobalt ei halua esittää arviota lupahakemusten käsittelyajasta. Osana käsittelyprosessia on kuuleminen, jonka yhteydessä alueen asukkaat, maanomistajat, kunnat, paliskunnat, yritykset ja muut tahot voivat esittää näkemyksensä hakemusalueiden sopivuudesta malminetsintään.  

– Lähetämme kuluvalla viikolla lupahakemusalueiden maanomistajille kirjeen, joka sisältää tietoa hakemusprosessin etenemisestä ja malminetsinnän vaiheista. Yhtiön geologitiimit tulevat keräämään lupahakemusten alueilta kivi- ja lohkarenäytteitä toukokuusta lokakuuhun ulottuvan tutkimusjakson aikana, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo. 

Alueella liikkuminen tapahtuu jokamiehenoikeuksien puitteissa. Yhtiön geologit liikkuvat aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidän käyttämissään huomioliiveissä on yhtiön tunnukset. Näytteitä ei kerätä viljellyiltä alueilta eikä pihapiireistä.  

 

Kuusamossa tutkitaan Ollinsuon kobolttilöytöjen ympäristöä 

Kuusamon uudet lupahakemusalueet rajautuvat etelässä ja pohjoisessa Ollinsuon alueeseen, jossa yhtiö on vuosina 2021 ja 2022 tehnyt löydöt uusista kobolttia sisältävistä esiintymistä. 

– Uusien malminetsintälupahakemusalueiden tutkimuksilla selvitetään minkä laajuisesta geologisesta jatkumosta alueella on kyse. Vasta sen jälkeen voidaan suunnitella mahdollisia seuraavia tutkimusvaiheita, Lähde kertoo. 

Nyt haettavilla uusilla malminetsintälupa-alueilla on 59 maanomistajaa. Lähde kiittelee yhteistyötä Kuusamon toiminta-alueiden maanomistajien ja alueen yritysten kanssa.  

 – Kuusamon ja Posion alueilla olemme tehneet yhteistyötä noin sadan eri yrityksen kanssa. Yhtiön oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden väkeä työskentelee alueella enimmillään 60–70 henkeä. Kuusamossa ja Posiolla on ymmärretty hyvin malminetsinnän merkitys aluetaloudelle. Maanomistajat ovat myös oppineet tuntemaan malminetsinnän eri työvaiheiden käytännön vaikutukset, Lähde kertoo. 

Latitude 66 Cobalt on tehnyt geologisia tutkimuksia Kuusamossa vuodesta 2018. Yhtiöllä on Kuusamon Juomasuon kaivospiirin ja Ollinsuon vuonna 2021 ja Hangaslampi 1 -alueen vuonna 2023 lainvoiman saaneiden malminetsintälupien lisäksi Kuusamossa malminetsintään liittyviä lupahakemuksia nyt 154,78 neliökilometrin laajuisilla alueilla. Malminetsinnän varausalueita yhtiöllä on nyt päättyvän varausajan jälkeen Kuusamossa 44,72 neliökilometrin laajuisilla alueilla.

  

Posiolla tutkimukset laajenevat uusille alueille 

Posiolla Latitude 66 Cobaltin tutkimukset ovat tähän asti keskittyneet pääasiassa kunnan koillisessa osassa sijaitsevaan Haarakummun koboltti-kupari -esiintymään ja sen ympäristöön. Yhtiö aloitti tutkimukset kyseisellä alueella vuonna 2020. Uudet malminetsintälupahakemukset sijaitsevat lähempänä Posion kuntakeskusta, sen etelä-, itä- ja pohjoispuolella. Nyt haettavilla uusilla malminetsintälupa-alueilla on 176 maanomistajaa.  

– Meillä on jo aiemmin haettu malminetsintälupa-alue noin kolmen kilometrin päässä kuntakeskuksessa aivan Soukkavaaran geologisen tutkimusasemamme läheisyydessä. Yhtiömme toimintatapojen mukaisesti olemme rajanneet vesistöjen ranta-alueet pois lupahakemusalueista. Posion kaltaisessa vahvassa ja vireässä mökkiläiskunnassa tämä on erityisen tärkeää, Lähde kertoo.  

Posiolla malminetsintään liittyviä lupia tai hakemuksia on nyt 79,42 neliökilometrin laajuisilla alueilla. Nyt päättyvän varausajan jälkeen yhtiöllä ei enää ole Posiolla voimassa olevia varausalueita.  

Sallassa tutkimukset laajenevat kuntakeskuksen pohjoispuolelle  

Latitude 66 Cobalt on tehnyt vuodesta 2018 tutkimuksia Sallan eteläisissä osissa lähellä Posion ja Kuusamon raja-aluetta. Nyt haettavat kaksi uutta malminetsintälupa-aluetta sijaitsevat Sallan kuntakeskuksen pohjoispuolella sekä Kotalan kylän länsipuolella. Nyt haettavilla uusilla malminetsintälupa-alueilla on 189 maanomistajaa. 

– Salla on voimakkaasti matkailuaan kehittävä kunta. Sallatunturin kaltaisen matkailukeskittymän lähialueiden rajaaminen pois oman malminetsintämme toiminta-alueesta on saanut kiitosta. Sallan tutkimusalueilla maanomistajien tuki tutkimuksille on vahvaa. Maanomistajat toivovat, että tutkimustyöt etenevät ripeästi. Näin he saavat tiedon omistamansa maa-alueen mahdollisesta malmipotentiaalista, Lähde toteaa.  

Sallassa malminetsintään liittyviä lupahakemuksia on nyt 87,68 neliökilometrin laajuisilla alueilla. Nyt päättyvän varausajan jälkeen yhtiöllä ei enää ole Sallassa voimassa olevia varausalueita.   

 

Lainvoimainen lupa merkitsee maanomistajakorvauksia  

Malminetsintää tekevät yhtiöt maksavat maanomistajille lainmukaisen malminetsintäkorvauksen lupa-alueella tehdyistä tutkimuksista. Ensimmäisen neljän vuoden aikana korvaus on 20 euroa hehtaarilta ja sen jälkeen korvaus nousee kolmen vuoden välein 10 eurolla hehtaaria kohden aina 50 euroon asti.  

– Nyt jätettyjen lupahakemusten osalta vuotuinen korvausmäärä on ensimmäisen neljän vuoden aikana Kuusamossa 19 120 euroa, Posiolla 85 280 euroa ja Sallassa 90 160 euroa. Korvausten kertyminen ja maksu alkaa siinä vaiheessa, kun luvat on hyväksytty ja niitä koskevat mahdolliset valitukset on oikeusasteissa käsitelty, Lähde kertoo.  

 Lähde ei halua esittää arviota siitä, milloin nyt Tukesille jätetyt hakemukset voisivat saada lainvoiman. 

 – Luvista valitetaan lähes poikkeuksetta, mutta valituksen tekijöinä on hyvin harvoin lupa-alueen maanomistajia. Yhtiömme toiminta-aikana yksikään valitus ei toistaiseksi ole johtanut lupapäätöksen kumoamiseen. Valituksilla on käytännössä malminetsintää ja korvausten kertymistä hidastava vaikutus, Lähde toteaa. 

 

Yhtiön tutkimustoiminta laajenee Koillismaalta Kainuuseen ja Lappiin  

Yhtiön nyt laatimat malminetsintälupahakemukset liittyvät vuonna 2021 vahvistettujen varausalueiden voimassaolon päättymiseen. Yhtiö teki tuolloin varauksia Kuusamon, Posion ja Sallan lisäksi myös laajoilla alueilla Kainuussa, Länsi-Lapissa ja Sodankylässä.

Lähteen mukaan yhtiö tulee julkaisemaan kyseisille alueille tehtävät malminetsintälupahakemukset tulevien viikkojen aikana. 

– Alueiden rajauksissa on käyty aktiivista keskustelua kuntien sekä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Tutkimustyö nyt tehtävillä alueilla jatkuu ja on luonteeltaan tutkittavia alueita rajaavaa toimintaa. Hyvä esimerkki on se, että Kuusamon, Posion ja Sallan alueilla nyt tehdyt lupahakemukset ovat kooltaan noin 20 prosenttia kaksi vuotta sitten tehtyjen varausalueiden koosta, Lähde toteaa.  

  

Lisätiedot: 
Jussi Lähde,
vastuullisuus ja viestintä, Latitude 66 Cobalt Oy 
puhelin 040 594 4444, sähköposti jussi@lat66.com   

 

Kuusamon malminetsintälupahakemusalueet

 

Posion malminetsintälupahakemusalueet

 

Sallan malminetsintälupahakemusalueet

 

Viestintäjohtaja Jussi Lähde

 

Löydät malminetsintälupahakemusalueiden tarkemmat kartat täältä:

Kuusamon kartat

Posion kartat

Sallan kartat

ylös ylös2
Sivun
alkuun.