Latitude 66 Cobalt esittää kaivosveroa kokonaisuudessaan kunnille

3.8.2022

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kaivoskehitystä tekevä Latitude 66 Cobalt ehdottaa kaivosveron tuoton ohjaamista kokonaisuudessaan kaivosten toiminta-alueiden kunnille. Esitys on osa kaivosveron valmisteluun liittyvää lausuntokierrosta.

– Kaivostoiminnan käynnistyminen tarkoittaa kunnille usein merkittäviä investointipaineita. On luontevaa suunnata tällaisen erityisveron tuotto sinne, missä toiminnan vaikutukset ovat, yhtiön vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jussi Lähde linjaa.

 

Lähde muistuttaa, että kaivostoiminnan suunnittelussa on tapahtunut merkittävä muutos, joka luo kunnille myös uusia mahdollisuuksia.

– Kaivosten suunnitteluvaiheessa on tärkeä selvittää, voidaanko kaivosalueita käyttää toiminnan jälkeen joko energian tuotantoon tai varastointiin. Kaivosveron tuotto antaa kunnille osaltaan mahdollisuuden olla näissä energiaomavaraisuutta parantavissa investoinneissa mukana, Lähde toteaa.

Latitude 66 Cobalt pitää kaivosveron käyttöönottoa tärkeänä kansalaisten oikeudentunnon näkökulmasta. Yhtiö toivoo vero- tai royaltymallin olevan kaikkien osapuolten näkökulmasta selkeä ja hyvin ennustettava. Yhtiö tekee malminetsintää 18 kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

 

Kaivosveroon liittyvää lainvalmistelua johtaa valtiovarainministeriö. Eri tahojen antamat lausunnot löytyvät osoitteesta lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy perjantaina 5.8.2022.

 

Latitude 66 Cobalt Oy:n lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.