Latitude 66 Cobalt esittää kaivoslain käsittelyä myös puolustusvaliokunnassa

27.10.2022

Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee hallituksen esitystä kaivoslain uudistamisesta kuluvan viikon aikana. Valiokunta on pyytänyt Latitude 66 Cobalt Oy:ltä kirjallisen lausunnon lakiesityksestä.

Latitude 66 Cobalt tuo lausunnossaan esiin huolensa kuntakaavoitusta koskevasta mahdollisesta lainmuutoksesta. Lakiesityksen mukaan lainvoimainen kuntakaava olisi kaivosluvituksen edellytys.

– Kyse on päätöksenteon sujuvuudesta ja siitä, ettei yksittäinen kaivoshanke kuormittaisi liikaa kunnan kaavoitusta ja päätöksentekoa. Toteutuessaan lakiesitys johtaisi tilanteeseen, jossa kaivosalueita ryhdyttäisiin kaavoittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta valituskierrokset saataisiin käsiteltyä ajoissa, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde sanoo.

Latitude 66 Cobalt esittää, että kaavoitusta ja kaivostoiminnan muuta luvitusta voitaisiin jatkossakin valmistella samanaikaisesti.

– Tämä olisi järkevää niin kuntien kuin yhtiöiden resurssien kannalta. Moni kuntapäättäjä on kertonut, että kaivoksen luvitusprosessi antaa tärkeää tietoa kaavoitukseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi, Lähde toteaa.

Hallituksen esitys kaivoslain uudistamisesta perustuu kesäkuussa 2019 allekirjoitettuun hallitusohjelmaan. Tuon hetken jälkeen moni asia on muuttunut niin kotimaassa kuin maailmalla.

– Talousvaliokunnan vastuulla on huolehtia, että muutokset kansainvälisessä politiikassa ja talousjärjestelmien välisessä taistelussa otetaan huomioon lakiesitystä käsiteltäessä. Lain valmisteluprosessissa ei ole huomioitu Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tai Kiinan strategista voimankäyttöä mineraalimarkkinoilla, Lähde sanoo.

 

Lähes 90 prosenttia Suomessa jalostettavasta koboltista tuodaan Kongosta tai Venäjältä

Suomi on demokraattisen maailman suurin koboltin jalostaja. Koboltin maailmanmarkkina on tänä vuonna noin 140 000 tonnia, josta 18 000 tonnia jalostetaan Kokkolassa, Harjavallassa ja Sotkamossa.

89 % Suomessa jalostettavasta koboltista tuodaan maahan Kongosta tai Venäjältä.

90 % EU-alueen tunnetuista kobolttivarannoista sijaitsee Suomen kallioperässä.

– Malminetsintä ja mahdollisuudet kaivostoiminnan kehittämiseen Suomessa ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä niin suomalaisen kuin eurooppalaisen teollisuuden kriittisten mineraalien huoltovarmuuden kannalta.

Lähde muistuttaa, että suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta kyse ei ole vain malminetsinnän, kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen työpaikoista, koulutusosaamisesta ja innovaatioista.

– Maamme menestyneimmät ja kansainväliset yritykset vastaavat markkinoiden kysyntään sähköistämässä omia tuotteitaan oli kyse sitten metsäkoneista tai erilaisista muista laitteista. Yhä useammin nämä yritykset päätyvät kehittämään ja valmistamaan akkuja itse. Ilman pitkäaikaisia ja häiriöttömiä raaka-aineiden toimitussopimuksia sellainen toiminta ei ole mahdollista, Lähde korostaa.

Lähteen mukaan koboltin merkitys rajavalvonnan ja puolustusteollisuuden näkökulmasta on vahvistunut Venäjän Ukrainasssa käymän hyökkäyssodan ja kansainvälisen politiikan muiden jännitteiden seurauksena.

– Pidämme luonnollisena, että talousvaliokunta tällaisessa tilanteessa kuulisi myös puolustusvaliokuntaa asiassa, Lähde kertoo.

Yhtiö toivoo lausunnossaan että kaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö kannustaisi kaivosalan yrityksiä kaivosalueiden hyödyntämisessä uusiutuvan energian talteenotossa ja varastoinnissa kaivostoiminnan jälkeen.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy
040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Lataa tästä Latitude 66 Cobaltin lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle sekä yhtiön kansanedustajille ja muille yhteiskunnallisille vaikuttajille lähettämä Kairasydän-julkaisu:

Latitude 66 Cobaltin lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Kairasydän-julkaisu

ylös ylös2
Sivun
alkuun.