Latitude 66 Cobalt aloittaa laajat geologiset taustatutkimukset Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

18.12.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt teknologiamineraaleihin keskittyvälle kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy:lle varauksen laajoille alueille Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Seuraavan kahden vuoden aikana yhtiö tekee Kuusamon liuskevyöhykkeenä tunnettua aluetta koskevaa laajaa geologista taustatutkimusta.

– Varaus antaa yhtiölle mahdollisuuden panostaa esimerkiksi GTK:n arkistotiedon sekä muun geologisen tiedon analysointiin. Varaus antaa yhtiölle etuoikeuden hakea malminetsintälupia alueella, yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer toteaa.

Tutkimusta tullaan tekemään paitsi olemassa olevaa tietoa analysoimalla myös elektromagneettisilla tutkimusmenetelmillä. Tämä tarkoittaa joko maan pinnalta tai ilmasta tehtävää tutkimusta, jossa sähkömagneettista tietoa keräämällä luodaan malleja maanpinnan alla sijaitsevista esiintymistä. Ensimmäiset elektromagneettiset tutkimukset yhtiö tekee tammi-helmikuussa Kuusamon Käylän ja Posion Maaninkavaaran alueilla.

Hoyerin mukaan Latitude 66 Cobalt tulee tutkimusjakson jälkeen keskittymään malminetsintään nyt myönnettyä varausaluetta pienemmillä alueilla.

– Nyt meille on tärkeä saada tieteellinen kokonaiskuva Kuusamon liuskevyöhykkeestä. Alue kiinnostaa niin tutkijoita kuin eri kaivosalan toimijoita laajalti sen kobolttivarantojen takia. Tutkimme esimerkiksi geologisia merkkejä tunnettujen esiintymien ympärillä. Tämän pohjalta geologimme rakentavat malleja, jotka helpottavat ja tarkentavat malminetsintää tällä ja muilla alueilla, Hoyer kertoo.

Latitude 66 Cobalt on ilmoittanut Tukesille luopuvansa välittömästi osasta nyt myönnettyjä varausalueita.

– Kymmenen kilometrin säteellä Rukalta ja Riisitunturilta ja puolen kilometrin etäisyydeltä keskeisiltä järviltä ja joilta emme tule tietoa keräämään. Nämä alueet eivät elinkeinojen yhteensovittamisen näkökulmasta sovellu malminetsintään, Hoyer toteaa.

Hoyer ymmärtää alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden tahojen huolen, jonka noin 900 neliökilometrin kokoinen varausalue aiheuttaa.

– Osaltaan huoli on syntynyt siksi että alalla on toimijoita, jotka tekevät varauksia, mutta eivät kerro avoimesti asukkaille keitä ovat, miksi ovat varauksen tehneet ja miten he työssään etenevät. Haluamme muuttaa alan toimintatapoja omalla esimerkillämme.

Hoyer muistuttaa että Latitude 66 Cobalt Oy:llä on alkuvaiheen kaivosyhtiöksi poikkeuksellisen vahvaa geologista osaamista.

– Hallituksen jäsen Steffen Hagemann on kansainvälisesti arvostettu geologi, joka toimii sekä yliopistossa että geologisen kenttätyömme johtajana. Hallituksen puheenjohtajamme Jeffrey Foster on hänkin geologi, joka on työskennellyt myös tieteellisen tutkimuksen parissa.

Lisätiedot:
Jussi Lähde
+358 40 594 4444
vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy

 

Varausalueet Tukesille 17.12. jätetyn raukeamisilmoituksen jälkeen.

Kuusamon liuskevyöhyke – Kuusamo Schist Belt (KSB)

ylös ylös2
Sivun
alkuun.