Kuusamossa ja Posiolla toteutetun Taloustutkimus Oy:n tekemän kaivostoimintaa koskevan mielipidetutkimuksen tulokset

3.4.2018

Kaivos- ja mineraaliyhtiö Latitude 66 Cobalt on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä tutkimuksen Kuusamon ja Posion asukkaiden mielipiteistä koskien tammikuussa 2018 julkistettuja kaivoshankkeita sekä kaivostoimintaa yleisesti. Tutkimuksen kysymyksenasettelu sekä tulokset ovat oheisessa tiedostossa.

Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyerin kommentit tutkimusta koskien:

– Aloitimme tammikuussa tapaamisten sarjan alueen elinkeinojen ja eri sidosryhmien kanssa kaivostoimintaan liittyvien näkemysten nykytilan kartoittamiseksi. Varsin pian kävi ilmi, että myös Kuusamon ja Posion asukkaiden näkemysten sekä kysymysten ammattimainen selvittäminen on tarpeen. Nyt tämä on tehty.

– Tutkimus antaa hyvät lähtökohdat käydä asiallista ja alueen asukkaita kunnioittavaa keskustelua meneillään olevista kaivoshankkeista. Prosessi on alkuvaiheessa, tässä on kyse nykytilanteen kartoituksesta. Tulemme jatkamaan vastaavaa työtä.

– Tutkimuksen yli 1300 vastaajalla oli mahdollisuus kertoa myös terveisensä yhtiölle omin sanoin. Kuusamon ja Posion asukkaiden keskeisin huoli liittyy siihen, onko kaivostoiminnalla vaikutuksista alueen vesistöihin. Sama huoli nousi esiin myös käydyissä luottamuksellisissa sidosryhmäkeskusteluissa.

– Alueen vesistöjen turvallisuus on kaivostoiminnan suunnittelun osalta kaikkein tärkein asia. Käynnistämme kaivoksen teknisen suunnittelun käytyjen keskustelujen sekä tutkimuksen tulosten pohjalta. Vesitalouden ja -turvallisuuden osalta haemme suunnittelutyöhön parhaat kotimaiset ja kansainväliset osaajat.

Lataa dokumentti tästä

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.