Kuusamolaisen kuntavaaliehdokkaan somevideo on herättänyt kysymyksiä

3.6.2021

Latitude 66 Cobalt on saanut muutamia kyselyitä koskien kuusamolaisen valtuutettuna toimivan henkilön sosiaalisessa mediassa julkaisemista videoista. Kyseinen henkilö on ehdokkaana myös 13.6. järjestettävissä kuntavaaleissa.

Henkilö esittelee lyhyissä videoklipeissä Juomasuon kaivospiirin alueella arviolta suuren tulitikkulaatikon kokoista Radex–merkkistä laitetta. Kyseisen laitteen myyntihinta on noin 250 euroa tai kansainvälisistä verkkokaupoista tilaamalla noin 200 USD.

Videon ilmeisenä tarkoituksena on osoittaa Juomasuon kaivospiirin alueen olevan sen tekijän väitteiden mukaisesti ”radioaktiivisesti saastunut”. Videolla kuntavaaliehdokas kertoo myös louhosalueen vesien ja kasvien olevan ”saastunut raskasmetalleista ja radioaktiivisista aineista”.

 

Säteilyä koskevat väitteet

 

– Säteilyturvakeskuksen julkaisema kartta luonnon taustasäteilystä Suomessa asettaa esitetyt väitteet realistisiin mittasuhteisiin. Luonnosta löytyy yksittäisiä pisteitä, joissa säteilymäärä voi olla huomattavasti videolla esitettyä korkeampi. Näitä löytyy kaikkialta mutta erityisesti Kaakkois-Suomen graniittialueilta, Latitude 66 Cobalt Oy:n vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Taustasäteilyn normaali mittaustapa tehdään alueella liikkuen siten, että käytettävä laite taltioi säteilykeskiarvon mittausajalta. 

– Videolta käy ilmi, että yksittäisen valitun mittauspisteen ulkopuolella tallenteessa käytetty mittari ei juuri reagoi.

Lisätietoa sekä kartta Suomen luonnon taustasäteilystä löytyy osoitteesta Luonnon taustasäteily – STUK.

 

Säteilyturvakeskus STUK:n mittaukset Juomasuolla

 

Latitude 66 Cobalt on teettänyt Säteilyturvakeskus STUK:lla aluetta koskevat mittaukset elokuussa 2019.  Oheinen kuva kertoo mittauksessa käytetystä laitteistosta.

 

Säteilyturvakeskus on tutkimuksissaan todennut Juomasuon kaivospiirin alueen säteilytasot normaaleiksi. Lisää tietoa tutkimuksista sekä STUK:n tutkimusta koskeva 4.9.2019 päivätty tulosraportti löytyy oheisen linkin kautta:

Latitude 66 Cobalt Säteilyturvakeskus tutki Juomasuon kaivospiirin Latitude 66 Cobaltin toimeksiannosta. Alueen säteilytasot ovat normaaleja. – Latitude 66 Cobalt (lat66.com)

 

Koelouhoksen veden laatua koskevat väitteet

 

Latitude seuraa alueen 1990-luvulla louhitun koelouhoksen veden laatua. Viimeisimmät mittaukset on tehty maaliskuussa 2021 ulkopuolisen tahon toimesta, myös mittauspisteet ovat ulkopuolisen tahon valitsemia. Veden laatua mitattiin metrin, 4 metrin, 12 metrin ja 14 metrin syvyydestä otetuista näytteistä.
Näytteet on analysoitu Ylöjärvellä EPSE:n ja Tampereella Synlabin laboratoriossa.

Maaliskuussa 2021 otetut näytteet sen paremmin kuin aiemmin analysoidutkaan eivät tue videolla esitettyjä väitteitä.

 

Maaliskuun 2021 näytteiden tulokset, akkreditoidun laboratorion vertailutulokset* samasta näytteestä ja pohjaveden ympäristölaatunormi.

Epse raportti tuloksista

Synlab raportti tuloksista

*Vesinäytteistä on teetetty vertailuanalyysi normaaleiden tutkimuskäytäntöjen mukaisesti.

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.