Koboltin vaarallisuusluokitus voi osoittautua kilpailueduksi suomalaiselle tuotannolle

17.12.2018

Useat tiedotusvälineet ovat uutisoineet Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n aloittamasta prosessista, jonka myötä koboltin käyttö kemikaalina saattaa saada vaarallisuusluokituksen. Myös kobolttikaivoksia Kuusamoon ja Posiolle kehittävä Latitude 66 Cobalt on saanut asiaan liittyen tiedusteluja. Tiedustelut ovat koskeneet lähinnä sitä onko koboltinlouhinnan turvallisuutta koskeva tieto muuttunut.

– Koboltin etsintään, kaivostoimintaan ja prosessointiin mahdollinen vaarallisuusluokitus ei tule vaikuttamaan. Mineraali ja sen ominaisuudet on tunnettu pitkään, eikä vaarallisuusluokitus perustu uusiin tietoihin koboltin ominaisuuksista kaivostoiminnassa. Koboltin kanssa työskentely on turvallista ja hyvin suunniteltu sekä hoidettu kaivos ei aiheuta ympäristölleen vaaraa, toimitusjohtaja Thomas Hoyer toteaa.

Hoyer näkemyksen mukaan vaarallisuusluokituksen takana on koboltin käytön laajeneminen yhä uusille alueille, ennen kaikkea nopeasti kasvavaan ja monipuolistuvaan akkuteollisuuteen.

– Vaarallisuusluokitus tuo tullessaan velvollisuuden merkitä kobolttia sisältävät kemialliset tuotteet ja huolehtia että niitä käytetään teollisissa prosesseissa turvallisesti. Nämä ovat pelkästään hyviä asioita, Hoyer toteaa

Olemassa olevan teollisuuden osalta mahdollinen vaaraluokitus saattaa merkitä pieniä muutoksia teollisuuden tuotantoprosesseihin. Hoyer näkee vaaraluokituksen olevan eurooppalaisen kobolttituotannon näkökulmasta pidemmällä tähtäimellä positiivinen asia.

– Eurooppalaisen kobolttiklusterin kilpailuvaltti on koko tuotantoketjun korkea laatu ja eettisyys. Kaikki eurooppalaisen tuotannon tason varmistavat toimenpiteet antavat kuluttajille mahdollisuuden kysyä muualla tuotettujen akkujen ja muiden tavaroiden myyjältä, onko koko arvoketju hänen omien arvojensa mukaisessa kunnossa, Hoyer toteaa.

Hoyer muistuttaa Suomen olevan avainasemassa koko EU-alueen kobolttiklusterin rakentumisessa.
– Ilman suomalasista koboltin jalostusta ja suomalaista kaivostoimialaa EU:lla ei ole omaa laajamittaista kobolttiklusteria.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde
+358-40-594 4444
vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy

ylös ylös2
Sivun
alkuun.