Hangaslampi 1 -malminetsintälupa Kuusamossa sai lainvoiman

21.4.2023

Korkein hallinto-oikeus on 20.4. hylännyt Kitkan Viisaat ry:n valituslupapyynnön koskien Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupaa Hangaslampi 1 -nimiselle alueelle. Alue sijaitsee yhtiön Juomasuon kaivospiirin ympärillä lähellä Käylän kylää. Lupa-alueen koko on 1 313,6 hehtaaria. Päätöksen myötä malminetsintälupa saa lainvoiman.  

– Päätös sinällään oli odotettu. Oikeuslaitoksen päätöksenteon aikatauluja on käytännössä mahdoton ennakoida. Yhtiölle tämä tarkoittaa kahta asiaa, postitamme lähiviikkoina kirjeet alueen maanomistajille malminetsintäkorvausten maksatukseen liittyen ja aloitamme alueen geologisen tutkimustyön tarkemman suunnittelun, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa toimiva Jussi Lähde kertoo. 

Juomasuon kaivospiirin alueen koboltti-kulta -malmio on Geologian tutkimuskeskus GTK:n vuonna 2020 tekemän vertailun mukaan Euroopan unionin alueen neljänneksi suurin tunnettu kobolttiesiintymä. Esiintymä on toiseksi suurin toistaiseksi tunnettu kobolttiesiintymä ja 20 kobolttimäärältään suurimmasta esiintymästä pitoisuudeltaan korkein. Yhtiön kaivospiiriä ympäröivällä alueella tekemät geofysikaaliset mittaukset antavat viitteitä siitä, että esiintymäalue saattaa ulottua uuden malminetsintäluvan alueelle. 

 

Lainvoimainen lupa merkitsee maanomistajakorvauksia 

Vuotuinen maanomistajille maksettava malminetsintäkorvaus on 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta. Korvaus maksetaan lupa-alueen sisäpuolella olevan kiinteistön pinta-alan osalta. Tämän jälkeen vuotuinen korvaussumma nousee kolmen vuoden välein 10 eurolla hehtaarilta aina 50 euroon asti. 

Hangaslampi 1 -alueen maanomistajille ensimmäisen neljän vuoden aikana maksettavien vuotuisten korvausten yhteissumma on 26 272 euroa. Alueella on yhteensä 98 maanomistajatahoa. 

Yhtiö jätti aluetta koskevan malminetsintälupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kesäkuussa 2019. Tukes myönsi luvan elokuussa 2020. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi lupapäätöstä koskevat valitukset kesäkuussa 2022. 

Latitude 66 Cobalt tiedottaa myöhemmin alueella tehtävien tutkimusten seuraavista vaiheista. 

 

Hangaslampi 1 -malminetsintälupa-alueen etäisyydet: 

6,5 km Oulangan kansallispuisto 

6,5 km Oulanka Natura 2000 

5,3 km Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualue 

0,5 km Harjasuo-Laurinkorpi Natura 2000 

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä
Puhelin: o40 594 4444
Sähköposti: jussi@lat66.com

 

Hangaslampi 1 – malminetsintälupa-alue sijaitsee Latitude 66 Cobaltin Juomasuon kaivospiirin ympärillä.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.