Hallituksen puheenjohtaja Russell Delroy: Meidän ymmärtämisemme vie hieman aikaa

11.2.2018

Kuusamo 11.2.2018

”He selvästikin odottivat vanhempaa pukumiestä, aika moni on sanonut sen minulle myös ääneen”, 36 vuotias australialainen Latitude 66 Cobalt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Russell Delroy toteaa.

Parhaillaan Suomessa vieraileva Delroy alkoi kartoittaa akkuteknologian tarvitsemia mineraaleja kuutisen vuotta sitten lähimpien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Delroy on tehnyt uransa kaivosyhtiöihin erikoistuneen rahaston vetäjänä.

”Minulla on selkeä periaate. En investoi maihin, joissa en halua itse työskennellä paikan päällä. Tietyissä osissa Afrikkaa ympäristöongelmat, poliittiset ja eettiset ongelmat ovat niin valtavia, että emme halua olla tukemassa sellaista toimintaa. Sana lapsityövoima on väärä, kyse on silkasta orjuudesta”, Delroy sanoo.

Samainen periaate toi Delroyn Suomeen kaksi vuotta sitten. ”Itse asiassa merkittäviä kobolttivarantoja on Afrikan ulkopuolella lähinnä Yhdysvalloissa Idahossa ja Suomessa. Esiintymät, joista voidaan louhia kobolttia kaivoksen pääasiallisena mineraalina ovat äärimmäisen harvinaisia. Idahossa menimme mukaan rahastosijoittajina piakkoin avaavaan kaivokseen, Suomeen perustamme kaivoksen itse.”

Tammikuussa julkaistu kaivoshanke on herättänyt paljon mielenkiintoa Kuusamossa ja Posiolla. Yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer on käynyt ympäristökonsultti Gaian ammattilaisten kanssa useita kymmeniä keskusteluja alueen eri tahojen edustajien kanssa. Näissä keskusteluissa saaduilla tiedoilla ja näkemyksillä on olennainen vaikutus siihen työhön, jota teemme kaivosten suunnitteluun.

”Tällaisessa toimintatavassa ei ole meille mitään uutta. On hyvin surullista, että Suomessa ei ole aiemmin toimittu tällä tavalla. Olen ymmärtänyt, että Sakatin kaivosprojektin kohdalla on otettu ensimmäisiä askeleita tähän hyvään suuntaan. Tästä syystä ihmisillä menee ymmärrettävästi aikaa ennen kuin he hahmottavat tavan, jolla toimimme sekä sen, että olemme toimintatapamme kanssa tosissamme.”

Delroy ja Latitude 66 Cobaltin tiimi vierailivat Kuusamossa ja Posiolla suunnitteilla olevien kaivosten sijaintipaikoilla ja pohtimassa kobolttitehtaan eli rikastamon mahdollisia sijaintipaikkoja. ”Olemme saaneet tavata ihmisiä, kuulleet heidän näkemyksiään ja sain myös geologimme Aaron Daviesin kanssa käydä Posion Riisitunturilla. Kyseessä on äärimmäisen kaunis ja vaikuttava paikka. Oli hyvä huomata miten kaukaa maailmalta turistit tulevat alueen luontoa ihailemaan.”

Delroy itse asuu ja työskentelee Australian Perthissä. ”Olemme yksi maailman suurimmista kaivosalueista ja samaan aikaan turismi on yksi alueen tärkeimpiä elinkeinoja. Kuusamossa viimeisen vuosikymmenen aikana käydyt keskustelut ovat selkeästi saaneet ihmiset surullisiksi ja jopa vihaisiksi.”

Kuusamossa toteutui sama tilanne kuin monessa ylikuumenneessa keskustelussa. ”Moni kuusamolainen koki, että jossain vaiheessa helsinkiläiset tahot, jotka eivät kunnolla tunne ja ymmärrä paikallisia olosuhteita alkoivat keskustella asiasta keskenään. Me perthiläiset vihaamme sitä, jos oman pääkaupunkimme väki alkaa puhua päidemme yli meidän elämäämme vaikuttavista asioista.”

Dellroy näkee, että turismi, muut alueen elinkeinot ja järkevästi suunniteltu kaivostoiminta mahtuvat hyvin elämään hyvässä yhteistyössä niin Posiolla kuin Kuusamossa. ”Tämä toteutuu, kun kaivostoiminta suunnitellaan siten, että se tukee olemassa olevia yhteisöjä. Kaivostoiminnalla on aina haittapuolensa. Ymmärrän myös, että Talvivaaran tapahtumien jälkeen suomalaisilla on aivan aiheellisia huolia koko teollisuudenalaa kohtaan.”

Käymissään keskusteluissa Dellroy on tehnyt yhden havainnon suomalaisten kaivoksia koskevista oletuksista. Sana kaivos merkitsee suomalaisille yleensä jotain valtavan suurta yksikköä, jossa sekä kaivetaan että rikastetaan malmia yhdessä ja samassa paikassa. Suomalaisille kaivos tarkoittaa hänen havaintojensa mukaan yleensä avolouhosta.

”Keräämme tällä hetkellä tietoa ja eri asiantuntijaryhmät tekevät kaivoskonseptin suunnittelua äärimmäisen läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa. Tämä ei ehkä ole se tapa, jolla Suomessa on totuttu toimimaan, mutta tämä on se tapa, joka tuottaa alueen ihmisten ja luonnon kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.”

Latitude 66 Cobalt kertoo huhtikuussa tarkemmin suunnitelmistaan kaivostoiminnan ja koboltin rikastamisen järjestämisestä alueella.

”Tuolloin osaamme kertoa yleisellä tasolla millaista toimintaa tavoittelemme ja minne. Posion Haarakummissa 1980-luvulla tehdyt kairaukset eivät anna riittävästi informaatiota. Posion osalta tulemme tarvitsemaan lisää kairauksia, jotta voimme kertoa näkemyksemme mahdollisimman tarkasti.”
Delroyn mukaan yhtiön tavoitteena on antaa tavoitteistaan paikallisyhteisölle tietoa sitä mukaa kun projekti etenee.

”Yksi asia on tullut äärimmäisen selväksi. Kukaan ei halua pitkää, epäselvää ja huonosti ja ylimielisesti tavoitteistaan kertovaa kaivosyhtiötä alueelle. Mitä nopeammin pääsemme esimerkiksi Posiolla tutkimaan alueen geologiaa, sitä nopeammin osaamme kertoa millainen kaivos alueelle on järkevää suunnitella ja kuinka pitkään tulemme alueella toimimaan.”

Latitude 66 Cobalt suunnittelee Kuusamoon ja Posiolle pitkäjänteistä kaivostoimintaa. ”Alueen ihmisten oman elämän kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pystymme toteuttamaan kaivokset taloudellisesti niin vahvoina, että maailmantalouden huonot ajat eivät merkitse kaivoksen ajoittaista sulkemista. Kestävä talous merkitsee kestäviä toimintatapoja ja mahdollistaa ympäristön ja alueella toimivien yhteisöjen kannalta mahdollisuutta suunnitella koulujen toimintaa sekä kaivosalan koulutustoimintaa.”

Jussi Lähde

ylös ylös2
Sivun
alkuun.