Hallinto-oikeus hylkäsi Posiolla sijaitsevia malminetsintälupia koskevat valitukset

11.10.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 6.10.2022 hylännyt kolmen Posion Haarakummussa sijaitsevan alueen malminetsintälupapäätöksiä koskevat valitukset.

Haarakummun esiintymäalue sijaitsee viitostien varressa Kuusamon ja Posion kuntarajan pohjoispuolella. Latitude 66 Cobalt tutkii alueen kallioperän koboltti- ja kuparivarantoja. Malminetsintälupa-alueiden yhteenlaskettu koko on 907 hehtaaria. Yhtiöllä on alueella vireillä myös muita malminetsintälupahakemuksia, joista osa on parhaillaan kuulutusvaiheessa.

Tukes myönsi kyseiset malminetsintäluvat vuosina 2018 ja 2020. Kaikkia kolmea aluetta koskevista päätöksistä oli valittanut Kansalaisten kaivosvaltuuskunta -yhdistys. Yhtä lupa-aluetta koskevasta päätöksestä oli valittanut myös paikallinen maatilayhtymä. Malminetsintälupa on voimassa neljä vuotta siitä hetkestä, jolloin lupa saa lainvoiman.

– Ratkaisu oli odotettu, sillä valituksille ei ollut lainsäädännöllisiä perusteita. Samoin on käynyt aiemmissa yhtiön malminetsintälupahakemuksia koskevissa valituksissa. Hallinto-oikeus myös totesi päätöksissään, että osa valitusten sisällöistä ei kuulu sen toimivaltaan, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

 

Lähde muistuttaa, että malminetsintäkorvausten maksu alkaa vasta kun hallinto-oikeuden nyt tekemä päätös on saanut lainvoiman. 907 hehtaarin suuruisen alueen maanomistajille maksettavat korvaukset ovat ensimmäisten vuosien aikana reilut 18 000 euroa vuodessa.

Posion Haarakummun alue kiinnitti geologien huomion jo 1960-luvulla. Tuolloin Geologian tutkimuskeskus GTK:n saamien kansannäytteiden sekä vuoden 1968 malminetsintäkilpailussa saatujen näytteiden pohjalta alettiin tutkia alueen kuparipitoisuuksia. Sittemmin alueella tekivät geologisia tutkimuksia sekä Lapin Malmi että Belvedere Mining Oy.

Latitude 66 Cobalt on tehnyt alueella geologisia tutkimuksia vuodesta 2020. Alueella on tehty kairaustutkimuksia, moreeninäytteenottoa sekä kallioperän sähköisyyteen liittyviä tutkimuksia sekä lennokeilla että maanpinnalle levitettävien sähkökaapeleiden avulla. Kesällä 2021 alueella tehtiin laajamittaisia helikopterilentoihin perustuvia tutkimuksia osana Business Finlandin rahoittamaa tutkimushanketta.

Voit tutustua Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksiin tarkemmin alta.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Malminetsintälupahakemusalueet Haarakumpu 1, Haarakumpu A ja Haarakumpu B

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Haarakumpu 1, ML2018_0098

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Haarakumpu A, ML2020_0008

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Haarakumpu B, ML2020_0018

ylös ylös2
Sivun
alkuun.