Hallinto-oikeus hylkäsi Kuusamossa sijaitsevaa malminetsintälupa-aluetta koskevat valitukset

29.6.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 16.6.2022 antamallaan päätöksellä hylännyt Pohjois-Kuusamossa sijaitsevan alueen malminetsinnän lupapäätöstä koskevat valitukset.

Hangaslampi 1 -niminen alue sijaitsee Latitude 66 Cobalt Oy:n Juomasuon kaivospiirin läheisyydessä.

Tukes myönsi malminetsintäluvan alueelle elokuussa 2020. Malminetsintälupa on voimassa neljä vuotta siitä hetkestä, jolloin lupa saa lainvoiman.

– Ratkaisu oli odotettu, sillä valituksille ei näkemyksemme mukaan ollut perusteita. Olemme askeleen lähempänä tilannetta, jossa esiintymäalueen geologiset tutkimukset laajenevat ja alueen maanomistajat saavat tutkimustyöhön liittyen maanomistajamaksuja, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Lähde muistuttaa, että malminetsintäkorvausten maksu alkaa vasta kun hallinto-oikeuden nyt tekemä päätös on saanut lainvoiman. 1313 hehtaarin suuruisen alueen maanomistajille maksettavat korvaukset ovat ensimmäisten vuosien aikana reilut 26 000 euroa vuodessa.

Juomasuon kaivospiiri on vuonna 2021 tehdyn varantoarvion ja Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n tekemän vertailun mukaan Euroopan unionin alueen neljänneksi suurin kobolttiesiintymä. Latitude 66 Cobalt kehittää aluetta kohti kaivostoimintaa.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy
puhelin: 040 594 4444
sähköposti: jussi@lat66.com

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22_0027_1 Latitude 66 Cobalt Oy

Latitude 66 Cobaltin varantoarvio: Juomasuo Euroopan neljänneksi suurin tunnettu kobolttiesiintymä – Latitude 66 Cobalt (lat66.com)

ylös ylös2
Sivun
alkuun.