Haarakummun kaivoshanketta ympäröivän alueen malminetsintähakemusten alueen kiinteistötunnukset

3.6.2019

 

Arvoisa maanomistaja

Olemme jättäneet kaivosalan valvontaviranomainen Tukesille malminetsintälupahakemuksen oheisen kartan mukaisesta alueesta.
Olemme koonneet oheen kaikkien lupahakemusalueen kiinteistöjen kiinteistötunnukset. Voitte listalta tarkistaa onko omistamanne kiinteistö varausalueella.

Voitte myös tiedustella asiaa sähköpostitse tai puhelimitse Kati Hiltunen kati@lat66.com tai 050 583 2110.
Tulemme myös lähettämään kaikille varausalueen maanomistajille kirjeen 19.6. mennessä.

Malminetsintälupahakemukset on jätetty siksi, että haluamme selvittää onko Haarakummun tunnettu esiintymä yksittäinen esiintymä vai mahdollisesti osa laajempaa geologista jatkumoa.

Olemme jättäneet hakemuksen neljäksi vuodeksi, tuona aikana tavoitteenamme tehdä alueella geologisia tutkimuksia

Malminetsintälupahakemuksen käsittelystä vastaa Tukes. Emme tässä vaiheessa osaa arvioida lupakäsittelyn aikataulua. Tukes järjestää osana hakemuksen käsittelyä kuulemiset, joiden yhteydessä maanomistajilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä asiasta. Kuulemisista kerrotaan aikanaan joko Tukesin maanomistajille lähettämällä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella alueen lehdissä. Kuulutusasiakirja tulee nähtäville kunnan ilmoitustaululle. Samaan aikaan Tukes pyytää malminetsintävaraukseen lausuntoa kunnalta, ELY-keskuksella ja mahdollisesti muilta viranomaisilta. Näiden lausuntojen ja lainsäädännön pohjalta Tukes tekee aikanaan päätöksen malminetsintähakemuksesta.

 

Malminetsintälupa oikeuttaa alueen maanomistajat malminetsintäkorvaukseen.

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta. 


Tämän jälkeen korvaus maksetaan seuraavasti: 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta, 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta ja 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.
Malminetsintäkorvaus edellyttää malminetsintäluvan voimaantuloa.

 

Luettelo kiinteistötunnuksista (avautuu klikkaamalla)

luettelo

Liitteenä kartta (klikkaamalla saa suuremmaksi)

Lisätiedot:
Kati Hiltunen, viestintä
puhelin: +358 50 5892110 tai sähköposti kati@lat66.com

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.