GTK:n tutkimusraportti nostaa esiin vielä löytämättömien kobolttiesiintymien potentiaalin Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa

4.3.2020

Geologinen tutkimuskeskus GTK julkaisi perjantaina 28.2. tutkimusraportin Suomen kallioperän kobolttivarantojen potentiaalista niin kutsutuissa Kuusamo-tyyppisissä kobolttia ja kultaa sisältävissä esiintymissä.

GTK:n raportissa mainitut Kuusamo-tyyppiset esiintymät sijaitsevat Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Raportin mukaan kyseisillä yhteensä 21 082 neliökilometrin alueella on 50 prosentin todennäköisyydellä löytämättä ainakin 100 000 tonnia kobolttia ja 85 tonnia kultaa.

Nykyisillä metallien hinnoilla kyseisen kobolttimäärän arvo olisi noin 4 miljardia ja kullan arvo noin 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tällä hetkellä Kuusamo-tyyppisten esiintymien tunnetut varannot ovat 20 000 tonnia kobolttia ja 19 tonnia kultaa.

Latitude 66 Cobalt tekee geologista perustutkimusta 5700 neliökilometrin laajuisilla alueilla Tukesin myöntämillä varauksilla. Tämän lisäksi yhtiöllä on malminetsintälupahakemuksia Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Latitude 66 Cobaltin toiminta-alue kattaa noin 27 prosenttia GTK:n raportissa potentiaaliseksi kuvatusta alueesta.

– Raportissa mainitaan yhtiömme Juomasuon sekä Haarakummun esiintymät kahtena suurimpina tunnettuna Kuusamo-tyypin kobolttiesiintyminä. GTK:n potentiaalisimmiksi nostamat Kuusamon liuskevyöhykkeen ja Peräpohjan liuskevyöhykkeen alueet ovat juuri sitä aluetta, jota parhaillaan tutkimme, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

Suomen kallioperässä on Euroopan suurimmat tunnetut kobolttivarannot. GTK:n julkaisema raportti on herättänyt tästä syystä myös kansainvälistä mielenkiintoa.

 

Operaatio Akkumalmi selvittää GTK:n raportissa esiin nostettuja alueita

Latitude 66 Cobaltin tutkimusprojekti Operaatio Akkumalmi tutkii kobolttipotentiaalia Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa juuri niillä alueilla, jonka potentiaalin GTK:n raportti nostaa esille. Hoyer pitää GTK:n raporttia tunnustuksena yhtiön tekemälle geologiselle työlle.

– On mieluista verrata GTK:n tutkimuksessa julkaistuja karttoja omaan toiminta-alueemme karttaan.  GTK:n tutkijaryhmä ja professori Hagemannin johdolla työskentelevä oma tiimimme ovat päätyneet samanlaiseen analyysiin alueiden potentiaalista. Tällainen luonnollisesti lämmittää mieltä ja kertoo yhtiön geologisen osaamisen tasosta, Hoyer pohtii.

Operaatio Akkumalmi tutkii kobolttipotentiaalia noin 5700 neliökilometrin alueilla. Kuluvan vuoden aikana työ on pääasiassa arkistoissa tapahtuvaa aiempien kairaustulosten ja muun geologisen tiedon läpikäyntiä. Mahdollisia malminetsintälupahakemuksia yhtiö arvioi tekevänsä kyseisillä alueilla vuoden 2021 aikana.

– Olemme tähän mennessä investoineet Kuusamon Juomasuon esiintymän sekä koko Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteen tutkimiseen yli kolme miljoonaa euroa. Kuusamon liuskevyöhykkeellä tekemämme maaperänäytteiden analysointi, sähkömagneettiset tutkimukset, kairaukset ja metallurgiset testit ovat avain toisten kallioperältään samanlaisten alueiden ymmärtämiseen. Tämä on yhtiömme strategian ydin, Hoyer toteaa.

Hoyer muistuttaa, että pitkäaikainen ja taloudellisesti kestävä kaivostoiminta rakentuu laajojen geologisten alueiden ymmärtämiseen ja sen kautta kaivostoiminnan sijoittamiseen esiintymiin, jotka antavat toiminnalle parhaat taloudelliset edellytykset.

Latitude 66 Cobalt tekee geologista tutkimustyötä seuraavien kuntien alueella:
Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Pudasjärvi, Puolanka, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Suomussalmi, Tervola

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, puhelin 040 594 4444, sähköposti jussi@lat66.com

 

Lainaus GTK:n tutkimusraporttia koskevasta tiedotteesta (linkki tiedotteeseen alempana):

GTK:n arvion mukaan Kuusamo-tyypin löytämättömien esiintymien sisältämät varannot ovat 50 prosentin todennäköisyydellä ainakin 100 000 tonnia kobolttia ja 85 tonnia kultaa. Vertailu tunnettujen malmiesiintymien sisältämiin metallimääriin paljastaa, että ainakin 80 prosenttia Suomen Kuusamo-tyypin esiintymien metallisisällöstä on heikosti tutkituissa tai kokonaan vielä löytämättömissä esiintymissä. (lainaus GTK:n tiedotteesta 28.2.)

 
Aiheeseen liittyviä linkkejä:

GTK:n tutkimusraporttia koskeva tiedote 28.2.

GTK:n tutkimusraporttia koskevan tiedotteen 28.2. karttaliite

GTK:n tutkimusraportti Kuusamo-tyypin esiintymistä

Latitude 66 Cobalt Oy:n tiedote Operaatio Akkumalmista 16.10.2019

 

Kartta yhtiön varaustilanteesta

 

Thomas Hoyer ja Steffen Hagemann

 

Liitteet:

Kartta yhtiön varaustilanteesta

Valokuva Thomas Hoyer ja Steffen Hagemann

Karttaa ja kuvaa voi käyttää yhtiötä koskevissa tiedotusvälineiden artikkeleissa täysin käyttöoikeuksin.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.